SITGES

2 dies
Side Events

Octubre 25-26
Sala Garbí II

25/10

10:00 – 12:00


Robots d’última milla a Catalunya: Passos a seguir

En els darrers anys, a Catalunya i Europa han augmentat considerablement les mercaderies entregades a les àrees metropolitanes, principalment degut a la introducció del comerç electrònic a la societat, accelerat per les restriccions del COVID.

En aquest context, l’avanç en les tecnologies de comunicació entre vehicles, infraestructures, usuaris i elements de control obren camí per innovar en mecanismes de distribució de mercaderies, per exemple els ecosistemes de robots de repartiment autònoms.

Aquest fet, però, comporta una evolució del model actual, condicionat a l’adaptació dels elements vigents tradicionals. Una revisió dels requisits infraestructurals i una reconversió del disseny de la via pública serien necessaris, juntament amb un anàlisi de les capacitats tecnològiques actuals i tendències en el transport autònom per a poder garantir una conducció segura en base a uns requeriments de qualitat mínims.

Què s’ha de fer en el context català? El Workshop ROBOTS D’ÚLTIMA MILLA A CATALUNYA: PASSOS A SEGUIR, organitzat per l’ATM i CARNET buscarà les respostes a aquesta pregunta.


https://www.imcmobilitycongress.com/wp-content/uploads/2022/09/Logo-ATM-Barcelona.png
https://www.imcmobilitycongress.com/wp-content/uploads/2021/08/CARNET_Logo.png

ORGANITZA

ATM i CARNET