SITGES

2 dies / 25 sessions
Informació – debat – interacció

Setembre 21-22
FORUM

21/09

13:00 – 13:25

Hub Industria Mobilitat Sostenible – 2na Call de projectes relacionats amb la industria de la mobilitat


El Hub Industrial de Mobilitat Sostenible liderat per la Cambra de Comerç de Barcelona juntament amb 33 membres,  grans, mitjanes i petites empreses de tota la cadena de valor implicada en la mobilitat; centres de recerca, centres tecnològics, universitats i organitzacions que impulsen un nou model industrial al voltant de la mobilitat sostenible en el nostre país. Aquest te com a objectiu, trobar, impulsar i acompanyar projectes industrials orientats a la mobilitat sostenible. I convertir aquesta iniciativa en una historia d’èxit, d’impuls industrial que ens permeti crear models de creixement.

El HubIMS te la visió que vol ser el referent de la indústria de mobilitat sostenible catalana i posar a Catalunya en el mapa com a referent internacional de la indústria de mobilitat sostenible i finalment aconseguir que sigui un model referent en la (re)industrialització de la mobilitat sostenible catalana.

La seva missió es molt clara, vol impulsar el sector industrial de la mobilitat sostenible de Catalunya i connectar als diferents actors que formen part de la indústria de la mobilitat sostenible a Catalunya per afavorir aliances estratègiques de gran potencial, per potenciar la velocitat de creixement de la indústria de la mobilitat sostenible catalana per aconseguir una projecció internacional.

El passat 28 JUNY 2021 es va obrir la segona convocatòria de projectes relacionats amb la indústria de la mobilitat sostenible que estarà oberta fins el 30 de setembre, ara us explicarem alguns projectes que actualment des del HubIMS estem impulsant i recolzant. 

El nostre objectiu amb aquests projectes guanyadors seria: 

  • Recolzament de les institucions impulsores en el procés de desenvolupament de la iniciativa.
  • Acompanyament en tot el procés empresarial.
  • Implicació en las aliances industrials necessàries.
  • Implicació en la recerca de fons públics i possible presentació de propostes a les administracions públiques autonòmiques, estatals i europees.
  • Implicació en la recerca de finançament per innovació o d’altres característiques.
  • Suport en la recerca de finançament privat i d’inversors.
  • Presentació dels projectes dins un pla de potenciació de la indústria de la mobilitat amb les administracions.