SITGES

2 dies / 25 sessions
Informació – debat – interacció

Setembre 21-22
FORUM

21/09

10:30 – 10:50

El lideratge dels alcaldes i les alcaldesses en la mobilitat de 2040


De la mà de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ens proposem fer una prospecció de futur. Amb experts i alcaldes, volem definir les grans línies mestres de la mobilitat urbana del demà. Un debat que oferirà pistes als mu- nicipis de l’Àrea Metropolitana i d’altres àrees del país.


PonentHble. Sr.

Jordi Hereu

Exalcalde de Barcelona i actual president d’Hispasat.